Pesavento / Polvere Tubetto 1

/, Pesavento/Pesavento / Polvere Tubetto 1